Form

Jarduerei buruzko informazioa

Jaso informazio guztia zure e-mailean

Arabako Arte Ederren Museoa antolatutako jarduerei buruzko informazioa jaso nahi dut

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko KOMUKIKAZIOA ETA PARTE-HARTZEA MUSEOTAN izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua Foru Sareko Museoek sustatutako jardueren berri emateko egiten da.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo.

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen  dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba).

Argibide gehiago http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua 

 

Adierazten dut berariazko baimena ematen dudala Arabako Foru Aldundiko museoen jarduerekin zerikusia duten komunikazio hauek jasotzeko, jakinda edozein unetan bertan behera utz dezakedala harpidetza hori.